Κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό ασφαλείας αναλαμβάνει την στατική φύλαξη οικιών, γραφείων, καταστημάτων, εργοστασίων, εκθεσιακών χώρων κ.λ.π.. Κατά την ανάληψη ενός έργου καταρτίζεται σχέδιο ασφαλείας για το συγκεκριμένο σημείο, με τις ενέργειες των υπαλλήλων ασφαλείας, όπως περιπολίες, έλεγχος σημείων, το χρονοδιάγραμμα και η επανάληψη των ενεργειών αυτών, καθώς επίσης και επισημάνσεις πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων.

Το έμπειρο Διοικητικό προσωπικό της εταιρίας προβαίνει στον καταμερισμό των δυνάμεων, έτσι ώστε να τοποθετηθεί ο καταλληλότερος, κατά την περίσταση υπάλληλος ασφαλείας, με αντικειμενικά κριτήρια και λαμβάνοντας σοβαρά υπ΄ όψιν τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης στατικής φύλαξης, αλλά και τις δυνατότητες και προσαρμοστικότητα του εκάστοτε υπαλλήλου ασφαλείας, αφουγκραζόμενοι πάντα τις σκέψεις και τις προτάσεις των υπαλλήλων μας και του πελάτη για το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Εφαρμόζοντας πρωτοποριακά τον αυτοέλεγχο των υπαλλήλων ασφαλείας μας, όπου κατά την αλλαγή της βάρδιας σε καμία των περιπτώσεων δεν θα ολοκληρωθεί η αντικατάσταση των υπαλλήλων ασφαλείας, εάν ο υπάλληλος που προσήλθε για υπηρεσία δεν είναι κατάλληλα ενδεδυμένος, περιποιημένος, καθαρός, και νηφάλιος διαφυλάττοντας πάντα τα συμφέροντα της εταιρεία και του πελάτη.

Σε κάθε σημείο στατικής φύλαξης υπάρχει υποχρεωτικά ο παρακάτω εξοπλισμός:

Επαναφορτιζόμενος φακός υψηλής φωτεινότητας και αντοχής.

Αλεξίσφαιρο γιλέκο όπου πέραν της προβλεπόμενης προστασίας από πυροβόλο όπλο παρέχει και προστασία από μαχαίρι και θραύσματα εκρήξεως.

Κινητό εταιρικό τηλέφωνο

Ασύρματος επικοινωνίας – Tetra.

Αδιάβροχο ή ομπρέλα για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του υπαλλήλου ασφαλείας σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.

Σφυρίχτρα εντοπισμού θέσεως

Μέσα στα πλαίσια της γνώσης και της εμπειρίας που διαθέτουμε, προσπαθούμε κατ΄ επανάληψη να προβλέψουμε όλα τα πιθανά προβλήματα, τα οποία μπορούν να ανακύψουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μας, και να έχουμε έτοιμες λύσεις και εναλλακτικά σενάρια για την επίλυσή τους. Σε περιπτώσεις που προκύπτουν εκ της γενέσεως χωρίς να έχει καταγραφεί στα αρχεία μας και γενικότερα στην ευρύτερη ιστορία του χώρου μας, τότε το καταγράφουμε, αξιολογούμε τις παραμέτρους που το διέπουν και ενημερώνουμε σε προκαθορισμένο σεμινάριο το σύνολο του προσωπικού μας έτσι ώστε να βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και επαγρύπνηση. Η αντιμετώπιση όλων των συμβάντων γίνεται αφού διασφαλιστούν τα δικαιώματα περί ζωής και ιδιοκτησίας. Είναι επιτακτική ανάγκη, ως πρώτη προτεραιότητα, ο ανθρώπινος παράγοντας.

Η πρόληψη έκνομων ενεργειών και αδικημάτων είναι αυτό που προέχει, διότι όταν περάσουμε στο στάδιο της καταστολής οι διαστάσεις και οι εξελίξεις είναι απρόβλεπτες. Μεγάλη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην πρόληψη των αδικημάτων που λαμβάνουν χώρα μέσα στους χώρους των καταστημάτων, εργοστασίων, γραφείων, γενικότερα εγκαταστάσεις με μεγάλη επισκεψιμότητα. Για την περίπτωση αυτή, πρέπει μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο νόμος και λαμβάνοντας πάντα σοβαρά υπόψη τις διατάξεις που διέπουν τα προσωπικά δεδομένα κλπ να λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα, έτσι ώστε να δίνουμε ένα αίσθημα ασφάλειας στην Διοίκηση και στο προσωπικό, καθώς και στους πελάτες και επισκέπτες, ενώ παράλληλα να περνάμε το μήνυμα σε επίδοξους παρανομούντες κλπ. Ενδεικτικές ενέργειες είναι ο έλεγχος εισερχόμενων και εξερχόμενων, συνεχείς κινητικότητα των υπαλλήλων ασφαλείας, χρήση της τεχνολογίας, παρακολούθηση καμερών, συστήματα ασφαλείας πρόσβασης και αποτροπής.

Η αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών γίνεται σε πρώτη φάση και λόγω της αμεσότητάς του σε επίπεδο υπαλλήλου ασφαλείας, εάν αντιμετωπιστεί από τον υπάλληλο ασφαλείας, τότε θεωρείται ότι το περιστατικό είναι λήξαν. Εφόσον δεν αντιμετωπιστεί από τον υπάλληλο ασφαλείας τότε αναλαμβάνει ο εντεταλμένος υπάλληλος της εταιρίας μας, που έχει οριστεί ως προϊστάμενος για την συγκεκριμένη φύλαξη, για την επίλυση του προβλήματος. Σε επιτυχή έκβαση, το συμβάν παύει να υφίσταται. Σε μη επίλυσή του, αναλαμβάνει ο υπεύθυνος της εταιρίας μας, ο οποίος θα προσέλθει το συντομότερο δυνατόν, αφού κατά την μετάβασή του έχει ενημερώσει και τις αρμόδιες αρχές που μπορούν να επιληφθούν στο συγκεκριμένο συμβάν. Σε κάθε περίπτωση θα γίνει σχετική εγγραφή συμβάντος και θα ενημερωθεί προφορικώς και εγγράφως η διοίκηση της εταιρίας και ο εντεταλμένος υπάλληλος του πελάτη.

Η εταιρεία μας έχοντας πολυετή εμπειρία στην ασφάλεια, εξετάζει ξεχωριστά κάθε σημείο που απαιτεί στατική φύλαξη, αντιμετωπίζοντας τις ιδιαιτερότητες του, χρησιμοποιώντας όλα τα κατάλληλα μέσα και την τεχνολογία για να παράσχει τις βέλτιστες υπηρεσίες ασφαλείας . Βρίσκεται σε 24ωρη επαγρύπνηση για να διαφυλάττει τα συμφέροντα του πελάτη και να αντιμετωπίζει κάθε συμβάν άμεσα, τηρώντας με την νομοθεσία, και δίνοντας πάντα λύση.

Η υπηρεσία μπορεί να συνδυαστεί με υπηρεσία λήψης εικόνας, λήψης σημάτων ή και με υπηρεσία εσωτερικής περιπολίας με χρήση οχήματος.

Protection

210 5777000

CALL US

Protection

210 5777000

CALL US

είμαστε δίπλα σας 24/7

είμαστε δίπλα σας 24/7