Η εταιρεία μας αναλαμβάνει με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό την συνοδεία επισήμων, (οικονομικούς, πολιτικούς, και κοινωνικούς παράγοντες, μέλη των οικογενειών τους, στελέχη επιχειρήσεων, επίσημους επισκέπτες κ.α.).

Με την λήψη κατάλληλων μέτρων και την χρήση κατάλληλων μέσων το προσωπικό συνοδείας επιχειρεί για την πρόληψη, αποφυγή ή αντιμετώπιση των συμβάντων. Παρέχονται τα κατάλληλα οχήματα της εταιρείας ανάλογα με τις απαιτήσεις. Η εταιρεία μας διαθέτει επιπλέον ιδιόκτητο ελικόπτερο για την καλύτερη δυνατή παροχή των υπηρεσιών συνοδείας επισήμων και σημαινόντων προσώπων καθώς και υπηρεσίες ασφαλείας, αερομεταφορά προσώπων, μεταφορές χρημάτων ή αξιών.

Protection

210 5777000

CALL US

Protection

210 5777000

CALL US

είμαστε δίπλα σας 24/7

είμαστε δίπλα σας 24/7