Όλα τα οχήματα πυρασφάλειας που χρησιμοποιούνται κατά την παροχή υπηρεσιών πυρασφάλειας είναι νέας τεχνολογίας, Euro 6, τύπου Pick up, κατάλληλα εξοπλισμένα με πυροσβεστικό συγκρότημα.

Επίσης διαθέτουν:

Εξοπλισμό εντοπισμού, GPS, συνδεμένο σε πραγματικό χρόνο στο 24ωρο Κέντρο Λειτουργίας της εταιρείας μας, την υπηρεσία αλλά και σε σημείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία Πυροπροστασίας Κτιρίων, Οικοπέδων και Εγκαταστάσεων.

Κάμερα παρακολούθησης διαδρομής οχήματος, μέσω 4G, και μεταφοράς εικόνας σε πραγματικό χρόνο στο 24ωρο Κέντρο Λειτουργίας της εταιρείας μας, την υπηρεσία αλλά και σε σημείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία Πυροπροστασίας Κτιρίων, Οικοπέδων και Εγκαταστάσεων.

Protection

210 5777000

CALL US

Protection

210 5777000

CALL US

είμαστε δίπλα σας 24/7

είμαστε δίπλα σας 24/7