Σε όλα τα οχήματα πυρασφάλειας βρίσκεται επάνω το πυροσβεστικό συγκρότημα, το οποίο αναλυτικότερα αποτελείται από τα παρακάτω:

Δεξαμενή νερού 800 λίτρων (ή άλλου κατασβεστικού υλικού) με ταχυσυνδέσμους (Storz) στην έξοδο, ώστε να μπορεί να συνδεθεί με την πιο κάτω περιγραφόμενη πυροσβεστική μάνικα. Η έξοδος της δεξαμενής μπορεί να συνδεθεί με όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Επίσης η δεξαμενή μπορεί να τροφοδοτηθεί με νερό από πυροσβεστικό κρουνό.

Η δεξαμενή διαθέτει και κατάλληλη έξοδο για να μπορεί να συνδεθεί μαζί της το πιο κάτω περιγραφόμενο λάστιχο μικρής διατομής για εργασίες γενικής χρήσης.

Αντλία με κινητήρα ΜΕΚ (βενζινοκινητήρας ή πετρελαιοκινητήρας). Η ενεργοποίηση του κινητήρα θα γίνεται με μίζα και μπαταρία.

Ανέμη για λάστιχο πυρόσβεσης.

Λάστιχο πυρόσβεσης (πυροσβεστική μάνικα) με ταχυσυνδέσμους (Storz) και στα δύο άκρα του. Το ελάχιστο μήκος του λάστιχου είναι 20 μέτρα.

Εφεδρικό λάστιχο πυρόσβεσης (πυροσβεστική μάνικα) με ταχυσυνδέσμους (storz) και στα δύο άκρα του. Το ελάχιστο μήκος του λάστιχου είναι 20 μέτρα. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του λάστιχου και των ταχυσυνδέσμων είναι τα ίδια με το λάστιχο και τους ταχυσυνδέσμους της προηγούμενης παραγράφου για να μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους.

Ρυθμιζόμενος αυλός (ακροφύσιο) με ταχυσύνδεσμο(Storz) ιδίων διαστάσεων με τους ταχυσυνδέσμους του λάστιχου πυρόσβεσης για να μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους.

Ανέμη με λάστιχο μικρής διατομής (π.χ. ½’’)για εργασίες γενικής χρήσης.

Τα ειδικά οχήματα έχουν έγκριση πυροσβεστικού οχήματος τύπου SG, σύμφωνα με τον κωδ. βάσει 2007/46 (εγκύκλιος ενημέρωσης αναφορικά με τους τύπους των οχημάτων ειδικής χρήσης – ειδικού σκοπού με αριθ. πρωτ. οικ. 55898/2162/21-9-15 Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού – Τμήμα Τεχνολογίας & Εγκρίσεων Τύπου Οχημάτων Ειδικής Χρήσης & των Εξαρτημάτων τους).

Protection

210 5777000

CALL US

Protection

210 5777000

CALL US

είμαστε δίπλα σας 24/7

είμαστε δίπλα σας 24/7