Κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό αναλαμβάνει να παράσχει υπηρεσίες πυρασφάλειας. Κατά την ανάληψη ενός έργου καταρτίζεται σχέδιο δράσης για το συγκεκριμένο σημείο, με τις ενέργειες του προσωπικού, όπως περιπολίες με κατάλληλα εξοπλισμένο όχημα, έλεγχος σημείων, το χρονοδιάγραμμα και η επανάληψη των ενεργειών αυτών, καθώς επίσης και επισημάνσεις πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων.

Κατά την περιπολία το προσωπικό ελέγχει για τυχόν εστίες πυρκαγιάς, ύποπτες κινήσεις εκτός του χώρου ή παράνομες εισόδους εντός του χώρου ευθύνης. Εάν αντιληφθεί κάποιο περιστατικό, αμέσως ενημερώνεται το 24ωρο Κέντρο Λειτουργίας της εταιρείας μας, οι αρμόδιοι εντεταλμένοι του πελάτη και οι αρμόδιες αρχές.

Τα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας είναι ότι επιτυγχάνεται πρόληψη, καθώς και αποτροπή παράνομων ενεργειών εμπρησμού. Επίσης επιτυγχάνεται άμεση δράση σε περιστατικά έναρξης πυρκαγιών, διότι το όχημα πυρασφάλειας είναι εντός το χώρου ευθύνης, η οποία πολλές φορές επιφέρει την κατάσβεσή της, αλλά πάντα βοηθάει στο περιορισμό της, ώσπου να καταφθάσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, πυροσβεστική.

Η υπηρεσία μπορεί να συνδυαστεί με υπηρεσία στατικής φύλαξης ή και με υπηρεσία λήψης εικόνας ή και με υπηρεσία λήψης σημάτων ασφαλείας (συστήματα πυρασφάλειας).

Protection

210 5777000

CALL US

Protection

210 5777000

CALL US

είμαστε δίπλα σας 24/7

είμαστε δίπλα σας 24/7