Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την απομακρυσμένη επιτήρηση των εγκαταστάσεων σας μέσω της λήψης των σημάτων του συναγερμού. Προϋπόθεση για την υπηρεσία είναι να υπάρχει ή να εγκατασταθεί σύστημα συναγερμού και τηλεφωνικής γραμμής ή ασύρματη σύνδεση του συναγερμού της εγκατάστασης με το κέντρο λήψης σημάτων της εταιρείας μας.

Κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό λαμβάνοντας σήμα από το συναγερμό της εγκατάστασης προβαίνει στην ενημέρωση των αρμοδίων που έχει ορίσει ο πελάτης και επιπλέον ειδοποιεί τις αρχές στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται μία παράνομη πράξη. Όλα τα σήματα των συναγερμών καταγράφονται και αποστέλλονται στον πελάτη, καθημερινά ή μηνιαία, ανάλογα με την συμφωνία.

Η υπηρεσία μπορεί να συνδυαστεί με την υπηρεσία λήψης εικόνας ή και με υπηρεσία εσωτερικής περιπολίας με χρήση οχήματος.

Protection

210 5777000

CALL US

Protection

210 5777000

CALL US

είμαστε δίπλα σας 24/7

είμαστε δίπλα σας 24/7