Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την απομακρυσμένη ηλεκτρονική επιτήρηση των εγκαταστάσεων σας. Προϋπόθεση για την υπηρεσία είναι να υπάρχει ή να εγκατασταθεί σύστημα παρακολούθησης καμερών και συσκευές μεταφοράς εικόνας και ήχου.

Κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό παρακολουθεί, σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη και της εγκατάστασης, το χώρο για την πρόληψη και την αποτροπή συμβάντων. Μέσα από την ηλεκτρονική παρακολούθηση έχουμε την δυνατότητα να παρακολουθούμε τους χώρους σε πραγματικούς χρόνους και να προλαμβάνουμε και να αντιμετωπίζουμε συμβάντα άμεσα, ενημερώνοντας τους αρμόδιους των πελατών και τις αρχές σε περίπτωση που διαπιστωθεί μία παράνομη πράξη.

Τα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας είναι ότι το προσωπικό δεν βρίσκεται στην εγκατάσταση, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί εξαπίνης ούτε να εμπλακεί φυσικά σε συμβάν. Επίσης μπορεί να παρακολουθεί ταυτόχρονα πολλά σημεία (κάμερες) της εγκατάστασης (και όχι ένα όπως με την φυσική παρουσία του υπαλλήλου ασφαλείας). Επιπλέον, όλα τα παραπάνω παρέχονται σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές.

Η υπηρεσία μπορεί να συνδυαστεί με υπηρεσία στατικής φύλαξης ή και με υπηρεσία εσωτερικής περιπολίας με χρήση οχήματος.

Protection

210 5777000

CALL US

Protection

210 5777000

CALL US

είμαστε δίπλα σας 24/7

είμαστε δίπλα σας 24/7