Σε όλα τα οχήματα εκτός του πυροσβεστικού συγκροτήματος υπάρχει εντός και ο παρακάτω εξοπλισμός πυροπροστασίας για το προσωπικό:

Προστατευτικά κράνη

Αντιπυρικά γάντια

Αντιπυρική κουβέρτα

Μάσκα προστασίας

Έξτρα φορητός πυροσβεστήρας

Protection

210 5777000

CALL US

Protection

210 5777000

CALL US

είμαστε δίπλα σας 24/7

είμαστε δίπλα σας 24/7