Ιατρός εργασίας & τεχνικός ασφαλείας

Η εταιρία μας σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας, οι οποίες είναι υποχρεωτικές βάσει σχετικών νομικών διατάξεων.