Εφαρμογές ERP / CRM / Warehouse (WMS)

Η GRGENESIS GROUP, αρχικά για την δική της εύρυθμη και ιδανική εσωτερική λειτουργία, δημιουργησε το 2007 ένα εσωτερικό τμήμα Μηχανοργάνωσης, που ενίοτε εξυπηρετούσε και στρατηγικούς συνεργάτες - πελάτες. Σήμερα, η εμπειρία του Τμήματος Μηχανοργάνωσης είναι τέτοια, που αναλαμβάνουμε με επιτυχία έργα κάθε κλίμακας, στους περισσότερους τομείς Μηχανοργάνωσης. Καλέστε μας στο 210-5777.170, για να κάνουμε μια πρώτη συζήτηση για τι μπορεί να κάνει η GRGENESIS GROUP για εσάς, και σε αυτόν τον τομέα.