Τηλ. Επικοινωνίας

Τεχνολογικός εξοπλισμός

Θα χρησιμοποιηθούν όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας, καθώς και ο απαραίτητος εξοπλισμός:

  1. Κινητό τηλέφωνο,
  2. Συσκευή TETRA αποκλειστικά για το φυλακτικό σημείο,
  3. Ασύρματος πομποδέκτης
  4. Αλεξίσφαιρο γιλέκο,
  5. Η εγκεκριμένη στολή,
  6. Φακός τύπου MAGLITTE (με 3 τουλάχιστον μπαταρίες – μεγάλο μέγεθος φακού) συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού που αφορά εφεδρικές μπαταρίες και φορτιστή,
  7. Σφυρίχτρα,
  8. Τηλεβόας
  9. Ανιχνευτές μετάλλων,
  10. Βιβλία συμβάντων, (καταστάσεις εισερχομένων – εξερχομένων κ.τ.λ.),

και γενικότερα ότι προβλέπεται για την αποτελεσματική φύλαξη των αντίστοιχων προς φύλαξη χώρων.